Informacja dotycząca logowania się na portalu Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

UWAGA ZAWODNICY SEKCJI STRZELECKIEJ!

Informujemy, że zawodnicy posiadający patenty strzeleckie mogą się logować na swoje konta portalu PZSS. Loginem jest numer patentu natomiast hasłem nr PESEL zawodnika. Hasło podczas pierwszego logowania zostaje automatycznie zmienione.Po zalogowaniu należy uzupełnić dane w postaci adresu e-mail i numeru telefonu. Następnie poprzez zakładkę "Licencje i patenty" wybrać opcję dotyczącą wystawienia nowej lub przedłużenia dotychczasowej licencji.Informacje dotyczące statusu wydawanej licencji będą dostępne na koncie.Link do strony logowania na portal PZSS.


UWAGA: opłaty i wnioski należy składać bezpośrednio w klubie.


Powrót do strony głównej